ورزش و دیابت

درمانگاه تخصصی در شیراز (درمانگاه شهر راز)

ورزش کردن امر مهمی در کنترل دیابت میباشد اما اگر قند خون بالای
180باشد زمان مناسبی جهت ورزش کردن نیست چون باعث بالا رفتن قند خون می شود

بهترین ورزش جهت بیماران دیابتی پیاده روی است که روزانه 20 تا40 دقیه
به طول بیانجامد به طوری که ضربان قلب در حد معمول بالا برود.

کاهش وزن منجر به بهبود مقاومت به انسولین و کاهش فشار خون میباشد و
از طرف دیگر برنامه غذایی متعادل و کاهش رسیک فکتورهای بیماری قلبی عروقی بسیار
موثر و ضرروی میباشد.

شواهد زیادی نشان میدهد که تغیرات سبک زندگی میتواند به پیشگیری و
کنترل این بیماری کمک کند که با انجام ورزش و رسیدن به وزن مناسب و انجام فعالیت
بدنی و یک رژیم غذایی متعادل میباشد