کلینیک دیابت:

مهمترین هدف از تشکیل این کلینیک پیشگیری و درمان با کیفیت عوامل خطر به مراتب مناسب تر و با اهمیت تر از پرداختن به مداخلات درمانی گران قیمت و پیچیده است و به منظور کاهش مرگ ومیر های ناشی از بیماری های غیر واگیر میباشد.

1.کاهش خطر مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی عروقی- سرطان- دیابت و بیماری های مزمن ریوی

2.کاهش نسبی مصرف الکل- مصرف نمک- شیوع ناکافی فعالیت بدنی- کاهش نسبی شیوع فشار خون بالا

3.ثابت نگه داشتن میزان بیماری دیابت

4.دریافت مشاوره و پیشگیری از حمله های قلبی و سکته مغزی

دیابت مسول بخش قابل توجهی از مرگ و میر و آسیب در جهان است.

دیابت شایع ترین بیماری متابولک در جهان محسوب میشودو از سوی سازمان جهان بهداشت همه گیر نهفته لقب داده شده است

در کلینیک دیابت بیمار توسط کارشناس کلینیک ویزیت و جهت تشکیل پرونده اطلاعات عمومی بیمارو نتیجه آ؛زمایشات نیز ثبت میشود  بیمار توسط متخصص داخلی وییزیت شده که از آن زمان تحت نظر میباشد و در صورت نیاز و صلاحدید متخصص داخلی بیماران توسط متخصصین یا فوق تخصصین زیر ویزیت و مورد بررسی قرار میگیرند که شامل غدد- کلیه و مجاری ادرار- چشم- مغزو اعصاب-کلیه و فشار خون قلب و عروق که ویزیت سالانه . سه و شش ماهه بسته به نیاز بیمار میباشد.

در کلینیک دیابت بیمار توسط کارشناس زخم مورد بررسی قرار گرفته می شود همچنین توسط کارشناس تغذیه ویزیت و در صورت نیاز برنامه رزیم غذایی نوشته میشود

کارت عضویت در کلینیک دیابت تهیه شده تاریخ ویزیتهای بیمار با متخصصین نوشته و حتی داروهایی که بیمار مصرف میکند نیز قید میشود تا در صورت بروز مشکل بیمار به راحتی قابل شناسایی باشد.

کلینیک دیابت جهت گرد اوری بیمارانی با تجربه ای یکسان و عوارضی متفاوت و |پیشگیری از عوارض بیشتر تلاش میکند.