اهداف کلینیک دیابت

کلینیک دیابت: مهمترین هدف از تشکیل این کلینیک پیشگیری و درمان با کیفیت عوامل خطر به مراتب مناسب تر و با اهمیت تر از پرداختن به مداخلات درمانی گران قیمت و پیچیده است و به منظور کاهش مرگ ومیر های ناشی از بیماری های غیر واگیر میباشد. 1.کاهش خطر مرگ زودرس ناشی از بیماری...

دیابت چیست؟؟؟؟؟

عده ای بر این باورند که قند خون فرد دیابتی را پزشک باید کنترل کند در صورتی که یک دیابتی تا نخواهد هیچ کس نمیتواند قند خون اورا کنترل کند پس میتوانیم بگوییم اموزش و پیشگیری از دیابت و عوارض دیابت از اصولی ترین اقدامات است دیابت بیماری است که بدن در این بیمماری توانایی...