حضور متخصصین

 

درمانگاه فوق تخصصی شهر راز

نام پزشک تخصص روزها و ساعات حضور
دکتر ذوالقدر اصلی فوق تخصص کلیه همه روزه صبح و عصر
دکتر خرمندار فوق تخصص غدد سه شنبه 12 ظهر
دکتر حسینی فوق تخصص روماتولوژی

دوشنبه 5 عصر

دکتر شفیعی
فوق تخصص گوارش و کبد  شنبه – چهارشنبه 9 صبح
دکتر فتاحی فوق تخصص چشم پزشک یک شنبه 9 صبح
دکتر صادقی متخصص چشم پزشک سه شنبه 4 عصر
دکتر ضیاء متخصص مغز و اعصاب چهارشنبه 10 صبح
دکتر داوری متخصص زنان شنبه و سه شنبه 5 عصر
دکتر معماردوست متخصص زنان هرروز 10 صبح
دکتر حقیقت متخصص زنان یک شنبه 4 عصر
دکتر کسایی غدد شنبه 8 صبح
دکتر سلما رادمنش متخصص طب ورزشی دوشنبه 12 ظهر
دکتر رادمهر متخصص دردهای مزمن شنبه 5 عصر
دکتر عبدالمنافی متخصص ارتوپدی پنج شنبه 11 صبح
دکتر پیلتن متخصص ارتوپدی

شنبه 10 صبح

دکتر کمالی جراح عمومی دوشنبه – پنج شنبه
دکتر ابراهیم پور جراح کلیه دوشنبه 12 ظهر
دکتر خیراندیش متخصص بیماری های عفونی یک شنبه – سه شنبه 10 صبح
دکتر محمدی متخصص اطفال سه شنبه 4 عصر
دکتر اکبری متخصص اطفال و ژنتیک یک شنبه – چهار شنبه 2 ظهر
دکتر نجات بخش روانپزشک سه شنبه 6 عصر
دکتر پاک طینت پزشک عمومی روزهای زوج 4 عصر
دکتر حشمی پزشک قانونی یک شنبه 5 عصر
دکتر جهانی پزشک قانونی سه شنبه 5 عصر
دکتر قریشی پزشک عمومی هرروز صبح
خانم دهقانیان کارشناس تغذیه شنبه – یک شنبه – سه شنبه – چهارشنبه
خانم دلدار کارشناس ارشد روانشناسی بالینی شنبه – دوشنبه – چهارشنبه
خانم فربود کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دوشنبه
آقای ثنایی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با هماهنگی
خانم زارع کارشناس وارفارین یک شنبه 4 عصر